f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1306 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ 30/07/2563 339,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1307 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่าง 29/07/2563 493,464.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1308 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ 24/07/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1309 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 24/07/2563 127,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1310 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 23/07/2563 480,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1311 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 22/07/2563 351,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1312 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 22/07/2563 198,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1313 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 17/07/2563 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1314 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่าง 16/07/2563 203,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1315 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนดวงโคมไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 250 W. 16/07/2563 412,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1316 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 16/07/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1317 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 16/07/2563 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1318 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 14/07/2563 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1319 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 14/07/2563 16,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1320 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 14/07/2563 36,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,306 ถึง 1,320 จาก 1,374 รายการ