f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 16/08/2566 39,318.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 15/08/2566 18,948.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3901, 3902 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.12+500 เป็นช่วงๆ 09/08/2566 194,830.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร ประจำเดือน สิงหาคม 10/08/2566 191,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 3901, 3902 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.12+500 เป็นช่วงๆ 09/08/2566 194,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 09/08/2566 81,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ธงชาติไทย ขนาด 2.00 x 3.00 ม., ธงชาติไทย ขนาด 1.00 x 1.50 ม.) 09/08/2566 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.12+428, ที่ กม.12+428, ที่ กม.13+056 ด้านซ้ายทาง และที่ กม.10+845, ที่ กม.12+046, ที่ กม.12+485, ที่ กม.14+370, ที่ กม.14+978 ด้านขวาทาง 09/08/2566 264,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 (ต่างระดับบางแค) และระหว่าง กม.22+700 - กม.28+800 เป็นแห่งๆ และในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบางแค – คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.20+145 - กม.20+250 09/08/2566 494,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุหล่อลื่น น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล API CI-4)15W-50 จำนวน 400 ลิตร 09/08/2566 43,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 08/08/2566 6,494.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 30x, หมึกปริ้นเตอร์ BTD 60 BK สีดำ ขนาด 108 ML) 08/08/2566 9,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400m 40n, หมึกปริ้นเตอร์ CANON E 158200-325) 08/08/2566 24,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว หน้า 3 นิ้ว ชนิด Diamond Grade (สำหรับติดเสาล้มลุก)) 08/08/2566 101,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ (อิ๊กนิเตอร์, สาย THW-A 1 x 16 sq.mm., บัลลาสต์ 400 W., แร็ค 3 ช่อง หนา 3 มม. ชุปกัลวาไนท์, หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม 250 W.) 07/08/2566 97,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,165 รายการ