f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ช่วงระหว่าง กม.3+275 - กม.9+275 ขาเข้า (ด้านซ้ายทาง) 11/01/2567 300,188.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร 11/01/2567 178,668.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด จำนวน 49 รายการ 08/02/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เป้าสะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยม สีขาว ขนาด 7.50 x 20 ซม. มอก.606-2549) 09/01/2567 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ (ปุ๋ยสูตร 16-16-16, ปุ๋ยสูตร 46-0-0, ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, ดินผสมปุ๋ย) 08/01/2567 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ (สีโคลด์กัลวาไนซ์ซิ่ง, น้ำมันสน จุ 11 ลิตร, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว, แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว) 04/01/2567 495,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9798-16-0 03/01/2567 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9796-16-8 03/01/2567 14,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนและปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.7+303 - กม.7+800 ด้านซ้ายทาง 03/01/2567 487,490.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ (เฟื่องฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.) 02/01/2567 485,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงธนบุรี ค่าจ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ 44-0323-17-4 (เปลี่ยน O-ring และกิ๊ปรัดสาย,เปลี่ยนชุด CLUTCH ASSY MAGNET,เปลี่ยนชุดท่อแว็คระบบสุญญากาศ,เปลี่ยนชุดระบบแผงคอยล์เย็นและข้อต่อ,แว็คระบบสุญญากาศและเติมน้ำยาแอร์ R134A และอุปกรณ์อื่นๆ 26/12/2566 24,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมโยงกันไร้สาย ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75 x 75 ซม. พร้อมติดตั้ง) 26/12/2566 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม., ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.90 x 1.85 ม., ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.00 x 6.00 ม.) 25/12/2566 36,612.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 11 รายการ (ไม้กวาดดอกหญ้า, ผ้าถูพื้น, ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 18 นิ้ว x 20 นิ้ว, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาถูพื้น, ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า, ถุงมือยางสีส้ม, แปรงขัดชักโครก, แปรงขัดพื้นพร้อมด้าม, น้ำยาเช็ดกระจก, ผงซักฟอก) 22/12/2566 24,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/12/2566 12,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,295 รายการ