f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 (พิมพ์สีอย่างดี), ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร, ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด 0.50 x 1.60 เมตร, ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร) 22/03/2567 28,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน 4,000 ลิตร (20 ถัง) 13/03/2567 202,647.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ (โคมไฟสัญญาณจราจรกระพริบ ชนิด 1 ดวง ขนาด 300 มม. โซล่าเซลล์ หลอด LED สีเหลือง 230 ดวง, เสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว สูง 4 เมตร หนา 2 มม., แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลล์ 12 แอมป์) 11/03/2567 482,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (โคมไฟสัญญาณจราจรกระพริบ ชนิด 2 ดวงโคม ขนาด 300 มม. โซล่าเซลล์ หลอด LED หรือ 230 ดวง พร้อมเสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว สูง 4.00 เมตรหนา 2.00 มิลลิเมตร และแบตเตอรี่, เสาล้มลุก ขนาดความสูง 75 ซม. ชนิดติดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ พร้อมติดตั้ง 11/03/2567 248,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (แบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50 x 80 x 100 ซม. พร้อมติดแถบสะท้อนแสง) 05/03/2567 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 9,000 ลิตร 05/03/2567 269,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (สีน้ำมันสีขาว มอก.327-2553, สีน้ำมันสีดำ มอก.327-2553, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 6 นิ้ว, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว, แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว, แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว) 05/03/2567 74,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตีเส้นจราจรและทาสีขาวดำบน Barrier ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+944 ด้านซ้ายทางและ ด้านขวาทาง 04/03/2567 492,434.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9935-17-8 04/03/2567 8,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ (ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า, น้ำยาล้างห้องน้ำ, แปรงล้างห้องน้ำพร้อมด้าม, แปรงขัดพื้นพร้อมด้าม) 29/02/2567 9,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+200 ทางหลัก ด้านขวาทางและซ้ายทาง 28/02/2567 494,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, ถุงขยะดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, ผงซักฟอก, น้ำยาทำความสะอาดป้าย, แปรงถูพื้นด้ามยาว) 27/02/2567 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ (คราดเหล็กพร้อมด้าม, ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม., ลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม., ตลับเมตร ยาว 5 เมตร) 27/02/2567 7,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมเป็นฝาบ่อพักชนิดกลมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+250 - กม.22+400 28/02/2567 353,652.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อหม้อบตเตอรี่พร้อมประจุน้ำกรด 21/02/2567 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,295 รายการ