f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (โคมไฟสัญญาณจราจรกระพริบ ชนิด 1 ดวง ขนาด 300 มม. โซล่าเซลล์ หลอด LED สีเหลือง 230 ดวง พร้อมเสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว สูง 4 เมตร หนา 2 มม. และแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลล์ 12 แอมป์) 19/10/2566 480,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ 19/10/2566 22,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ (ฆ้อนปอนด์ ขนาด 12 ปอนด์, ฆ้อนตอกตะปู, เลื่อยลันดา, ถุงมือผ้า, พลั่วพรวนดินขนาดใหญ่พร้อมด้าม, กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ยาว, กรรไกรตัดหญ้าปากคลื่น, ผ้าปิดจมูก) 19/10/2566 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงธนบุรี การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 6,662.24 ลบ.ม. (หลวม) 24/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ Cold Mix (จำนวน 2,000 ถุง) 11/10/2566 290,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เชือกไนล่อน ขนาด 8 มิลลิเมตร) 11/10/2566 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาถูพื้น, ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว, ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า, ผงซักฟอก) 11/10/2566 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว, ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 28 x 36 นิ้ว, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาถูพื้น, ผงซักฟอก, ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า) 11/10/2566 13,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (หัวเชื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 1,200 มล.) 11/10/2566 198,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ 18+427 และ กม.19+609 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 02/11/2566 3,175,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ (เก้าอี้ รุ่น MHS – 211 ขนาด 60 x 62 x 94 CM.) 25/09/2566 135,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ 25/09/2566 47,688.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 x 4 ซม. ผิวหน้าเรียบสีเทา คอนกรีต, บล็อกประสานปูพื้นแบบอัฐศิลา (บล็อกปูพื้นแปดเหลี่ยม) ขนาดมาตรฐาน 20 x 20 x 6 ซม. สีส้ม, บล็อกประสานปูพื้นแบบจัตุรัส ขนาด 6 ซม. สีเทาคอนกรีต) 22/09/2566 100,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร ประจำเดือน กันยายน 18/09/2566 190,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (เสียมพร้อมด้าม, มีดพร้าหัวตัด, มีดขอพร้อมด้าม) 18/09/2566 15,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,165 รายการ