f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (ท่อดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว, หัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว และ เข็มขัดรัดท่อ 3 นิ้ว เข็มขัดรัดท่อน้ำอย่างดีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว) 21/02/2567 8,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, กระสอบปุ๋ย) 21/02/2567 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับปรุงความปลอดภัยราวสะพานกลับรถ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.18+065 15/02/2567 498,976.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ (โซ่ ขนาด 25 นิ้ว, โซ่ ขนาด 12 นิ้ว) 14/02/2567 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ซองครุฑสีขาว พับ 4 ขนาด 10.8 x 23.5 ซม., กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4, สมุดปกแข็งเบอร์ 2 ใหญ่, สมุดปกแข็งเบอร์ 2 เล็ก) 12/02/2567 37,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (กรวยยางสีส้มแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาดความสูง 80 ซม. พร้อมติดแถบข้อความ “แขวงทางหลวงธนบุรี” สีขาว) 07/02/2567 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกพิมพ์ Laserjet Enterprise M604, ปลั๊กไฟชนิดมีกราวด์ ขนาด 5 ช่อง 5 เมตร) 07/02/2567 11,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 02/04/2567 8,440,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงธนบุรี ค่าจ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะหมายเลข 74-6206-16-0 จำนวน 5 รายการ (เปลี่ยนชุด O-ring กระบอกไฮดรอลิคสไลค์,เปลี่ยนชุดซีลยางกระบอกไฮดรอลิคสไลค์เท้าช้างฝั่งซ้าย,เปลี่ยนชุดซีลยางข้อต่อแกนในไฮดรอลิคสไลค์,เปลี่ยนชุดซีลยางถังน้ำมันไฮดรอลิคสไลค์Oil gauges, อื่นๆ) 05/02/2567 33,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ช่วงระหว่าง กม.3+275 - กม.9+275 ขาเข้า (ด้านซ้ายทาง) 02/02/2567 235,994.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กระสอบปุ๋ย, ถุงมือผ้า, ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม) 30/01/2567 20,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (ชุดไฟกระพริบฉุกเฉิน) 30/01/2567 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 40 ตัน 30/01/2567 104,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (หัวเชื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 1,200 มล.) 29/01/2567 198,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 24 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent, สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 30 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent, สติ๊กเกอร์สีดำทึบแสง หน้า 24 นิ้ว) 29/01/2567 250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,295 รายการ