f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (สาย THW-A 1 x 16 sq.mm.) 01/09/2566 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (หลักล้มลุก ขนาด 75 ซม., สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 30 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent) 01/09/2566 298,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมโยงกันไร้สาย ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75 x 75 ซม. ชนิดแผ่นสะท้อนแสง VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พร้อมติดตั้ง) 01/09/2566 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 4 รายการ (ถุงมือผ้า, น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำคามสะอาดป้าย, ฟองน้ำล้างป้ายจราจร) 01/09/2566 8,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร ประจำเดือน สิงหาคม 31/08/2566 190,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารทรงไทย ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+119 ด้านขวาทาง 30/08/2566 160,710.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.18+816 - กม.19+955 30/08/2566 462,086.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างทาสีสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+203, กม.10+881, กม.11+294, กม.11+671, กม.13+041 และ กม.15+035 29/08/2566 481,966.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างดูดลอกท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนบางพลัด – บางบำหรุ ระหว่าง กม.0+297 - กม.0+352 ด้านขวาทาง 28/08/2566 54,867.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ยาง CRS-2, แอสฟัลท์) 28/08/2566 128,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างขุดลอก ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 (ต่างระดับฉิมพลี) 23/08/2566 136,891.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างงานป้ายจำกัดความสูงและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.14+180 23/08/2566 332,367.39 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 22/08/2566 494,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เสาล้มลุก ขนาดความสูง 75 ซม. ชนิดติดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ) 22/08/2566 100,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ (ธงชาติ ขนาด 2.00 x 3.00 ม., ถุงขยะดำ ขนาด 28” x 36”, ถุงขยะดำ ขนาด 12” x 20”) 21/08/2566 11,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,165 รายการ