f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ทรายหยาบ) 29/01/2567 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างติดตั้งราวสะพานกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.14+300 (ขาเข้ากลับไปขาออก) สะพานกลับรถแสมดำ 25/01/2567 498,976.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400 m 40 n, หมึกปริ้นเตอร์ CANON E 15820-325) 25/01/2567 24,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ (ผ้าต่วนสีขาว ขนาด กว้าง 44 นิ้ว ยาว 60 หลา, ผ้าต่วนสีเหลือง ขนาด กว้าง 44 นิ้ว ยาว 60 หลา, ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ขนาด 1.00 x 1.50 ม., ธงชาติไทย ขนาด 1.00 x 1.50 ม., ธงชาติไทย ขนาด 3.00 x 4.50 ม.) 22/01/2567 67,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 22/01/2567 490,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.7+030 - กม.7+800 ด้านซ้ายทาง 18/01/2567 488,336.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 44-0232-17-4 จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 44-9797-16-9 จำนวน 2 รายการ 17/01/2567 14,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงธนบุรี ใบสั่งซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9796-16-8 จำนวน 4 รายการ 17/01/2567 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-0234-17-6 จำนวน 4 รายการ 15/01/2567 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-0234-17-6 จำนวน 4 รายการ 15/01/2567 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงธนบุรี ใบสั่งจ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-0233-17-5 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JEQN3 15/01/2567 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างติดตั้งราวสะพานกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.14+300 (ขาเข้ากลับไปขาออก) สะพานกลับรถแสมดำ 15/01/2567 498,976.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยาง CRS-2 (จำนวน 20 ถัง) 15/01/2567 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50 x 7.00 ม.) 11/01/2567 8,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,295 รายการ