f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็กกลม ขนาด 7.5 ซม. ชนิดแผ่นสะท้อนแสง VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พร้อมติดตั้ง) 29/03/2567 252,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ (ไม้กวาดดอกหญ้า, น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ, ถุงขยะสีดำ ขนาด 18 นิ้ว x 22 นิ้ว, ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว) 27/03/2567 7,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (สายยาง ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 100 ม. สายยางใสอย่างหนา) 27/03/2567 11,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 4 ระหว่าง กม.8+300-กม.8+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 500 M.) 14/05/2567 8,517,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.15+111 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 369 ดวง) 14/05/2567 3,190,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทล.3901 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-กม.19+972,ทล.3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-กม.30+472,ทล.3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-กม.19+972 15/05/2567 4,825,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.14+900-กม.18+800 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 5,422 M.) 15/05/2567 9,685,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.2+400-กม.11+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 86.40 SQ.M.) 15/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายข้างทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 10.00 แห่ง (ปริมาณงาน 539.63 SQ.M.) 25/04/2567 3,975,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 500 M.) 14/05/2567 8,517,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 ระหว่าง กม.1+118-กม.10+061 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 518 EACH) 14/05/2567 4,257,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+978-กม.14+500 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 ระหว่าง กม.14+450-กม.16+950 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 194.94 SQ.M.) 15/05/2567 1,627,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+400-กม.9+731 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 ที่ กม.18+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 737.50 SQ.M.) 15/05/2567 6,775,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+944 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 558 EACH) 14/05/2567 5,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมายเลข 7440-002-00403-60R จำนวน 2 กล่อง 22/03/2567 7,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,295 รายการ