f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร 28/11/2566 4,302,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160-กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร 28/11/2566 3,273,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 06/12/2566 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมโยงกันไร้สาย ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75 x 75 ซม. ชนิดแผ่นสะท้อนแสง VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พร้อมติดตั้ง) 03/11/2566 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เสาล้มลุก ขนาดความสูง 75 ซม. ชนิดติดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ) 03/11/2566 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 24 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent, สติ๊กเกอร์สีดำทึบแสง หน้า 24 นิ้ว) 02/11/2566 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (Smart Crash cushion) 02/11/2566 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดเครื่องแบบยามแขนสั้นพร้อมปลอกแขน, หมวกแก๊ปทรงหม้อตาลพร้อมโลหะหน้าหมวกแบบจราจร, กระบองพร้อมปลอกหนัง, นกหวีดพร้อมสาย) 02/11/2566 6,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 9,000 ลิตร 31/10/2566 268,002.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ (กระป๋องปูน, เชือกฟาง, ใบเจียร์ลูกหนู ขนาด 4 นิ้ว ชนิดบาง, ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว, กระสอบปุ๋ย, ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว) 27/10/2566 25,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 รายการ 27/10/2566 498,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 12 แอมป์) 24/10/2566 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) มอก.542-2549 บรรจุ 20 กก./ถุง, สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) มอก.542-2549 บรรจุ 20 กก./ถุง) 24/10/2566 105,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (ไฟเตือนสัญญาณลูกศรท้ายรถ แบบพับไม่ได้ พร้อมแบตเตอรี่ ขนาด 24 V.) 24/10/2566 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 40 ตัน 20/10/2566 112,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,165 รายการ