f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1141 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมศาลาทางหลวง 15/01/2564 32,148.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1142 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 14/01/2564 15,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1143 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 14/01/2564 19,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1144 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 13/01/2564 29,758.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1145 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 13/01/2564 126,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1146 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 12/01/2564 93,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1147 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนฝาบ่อตะแกรงเหล็ก 12/01/2564 498,201.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1148 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.65 ม. 11/01/2564 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1149 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 08/01/2564 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1150 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 07/01/2564 20,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1151 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 06/01/2564 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1152 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 06/01/2564 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1153 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 06/01/2564 30,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1154 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับคอสะพาน 06/01/2564 499,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1155 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ COLD MIX 05/01/2564 135,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,141 ถึง 1,155 จาก 1,374 รายการ