f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1141 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 10/08/2563 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1142 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ 10/08/2563 65,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1143 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ 07/08/2563 40,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1144 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 07/08/2563 25,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1145 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 04/08/2563 11,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1146 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 04/08/2563 9,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1147 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร 04/08/2563 132,765.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1148 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 03/08/2563 486,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1149 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 03/08/2563 487,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1150 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 03/08/2563 165,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1151 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 31/07/2563 288,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1152 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/07/2563 8,982.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1153 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ 30/07/2563 339,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1154 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่าง 29/07/2563 493,464.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1155 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ 24/07/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,141 ถึง 1,155 จาก 1,221 รายการ