f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1171 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาด 6 กก. 02/11/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1172 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 8,000 ลิตร 30/10/2563 173,853.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1173 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/10/2563 11,990.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1174 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน (รถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 71-0875 เพชรบุรี ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.15+200 ด้านขวาทาง) 30/10/2563 28,718.62 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1175 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงธนบุรี ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 06/10/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1176 แขวงทางหลวงธนบุรี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตลิ่งชัน แขวงทางหลวงธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1177 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 01/07/2563 19,645.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1178 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 02/04/2563 19,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1179 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 03/01/2563 12,231.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1180 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ 28/09/2563 110,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1181 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ 28/09/2563 86,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1182 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ 28/09/2563 109,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1183 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ 28/09/2563 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1184 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ 28/09/2563 62,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1185 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ 28/09/2563 100,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,171 ถึง 1,185 จาก 1,326 รายการ