f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1156 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนฝาบ่อตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อชนิดกลม 05/01/2564 499,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1157 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร 04/01/2564 144,193.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1158 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 30/12/2563 6,034.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1159 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 24/12/2563 50,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1160 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยาง CRS - 2 18/12/2563 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1161 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ 17/12/2563 14,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1162 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 16/12/2563 22,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1163 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 14/12/2563 350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1164 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูนขอบสะพาน 14/12/2563 411,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1165 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 17/12/2553 141,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1166 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ 08/12/2563 262,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1167 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 08/12/2563 494,637.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1168 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 04/12/2563 486,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1169 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 04/12/2563 6,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1170 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 03/12/2563 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,156 ถึง 1,170 จาก 1,374 รายการ