f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย – นครชัยศรี ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+400 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 บนสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ด้านซ้ายทาง 15/11/2566 494,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุอื่นๆ 6 รายการ (ธงชาติไทย ขนาด 1.00 x 1.50 ม., ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด 1.00 x 1.50 ม., ธงชาติไทย ขนาด 0.80 x 1.20 ม., ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด 0.80 x 1.20 ม., ธงตราสัญลักษณ์ ส.ธ. ขนาด 1.00 x 1.50 ม., ธงตราสัญลักษณ์ ส.ธ. ขนาด 0.80 x 1.20 ม. 14/11/2566 68,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ที่ตักขยะแบบหวาย, ชะแลง ขนาด 1.20 เมตร, ผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี ถุงละ 5 กก.) 14/11/2566 29,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเครื่องจักร หมายเลข 46 - 6593-07-8 14/11/2566 33,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียร ขนาด 235 l 65 R16C จำนวน 4 เส้น 14/11/2566 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางเรเดียรลขนาด 215 l 70 R15 13/11/2566 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอกขนาด 215 /70 R16 จำนวน 4 เส้น 13/11/2566 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกที่ไม่ใช้ยางใน 245 / 70 R-16 จำนวน 4 เส้น 13/11/2566 26,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกที่ไม่ใช้ยางใน 215 l 70 R 15 13/11/2566 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 40 ตัน 13/11/2566 112,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 20 ตัน 08/11/2566 56,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ (น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำมันดันฝุ่น, ไม้กวาดดอกหญ้า, ถุงขยะดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว, ถุงขยะดำ ขนาด 12 x 24 นิ้ว, ไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 24 นิ้ว) 08/11/2566 32,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กระสอบปุ๋ย, ถุงมือผ้า, เชือกฟาง) 08/11/2566 11,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER BTD 60 BK, หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER BT5000 M, หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER BT5000 C, หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER BT5000 Y, ปลั๊กไฟชนิดมีกราวด์ ขนาด 5 ช่อง ยาว 5 เมตร) 08/11/2566 7,505.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 40 ตัน 08/11/2566 112,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,165 รายการ